خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

خارجى هادر جوزجان افراد جديد داعش را آموزش نظامی مى دهند

خارجى هادر جوزجان افراد جديد داعش را آموزش نظامی مى دهند

Nov 12, 2017 - 16:07

شبرغان(پژواک،٢١عقرب ٩٦): برخى از باشندگان و مقامات محلى در ولايت جوزجان مى گويند که گروهى از آموزگاران فرانسوی، سودانی، چیچنی و ازبيکستانی، در ولسوالی درزاب اين ولايت، به افراد جديد گروه داعش آموزش نظامى مى دهند.

مردی که خود را به اسم مستعار مقيم معرفی مى کرد گفت که داعشيان در اين اواخر، پس از آنکه گروه طالبان را در جنگ روياروی در ولسوالى درزاب شکست دادند، اکنون در گسترش فعاليت ها و سربازگيرى هستند.

او افزود: "داعش ساحه تسلط شانرا مى خواهند وسعت دهند؛ طوريکه برای برخی از طالبان در ولسوالی های مربوط ولايت سرپل, فارياب و جوزجان نامه فرستاده اند تا با آنها يکجا شوند؛ در غير آن نابود مى شوند."

موصوف گفت که گروه داعش،  بيشتر افراد شان را  از بين جوانان زير سن ١٨ سال انتخاب مى کنند و آنها را به قريۀ سردره مرکز تجمع شان در ولسوالی درزاب انتقال مى دهند و به آنها آموزش های نظامی ميدهند و در اين قريه، برخی از اساتيد خارجی به افراد جديد گروه داعش، تعليمات نظامی مى دهند .

اين در حالى است که به گفته باشندگان و مقامات محلى، به تازه گی ها, سه تن از آموزگاران فرانسوی که دو تن شان زن و يک تن آنها مرد است، در مسايل تبليغی در مجامع مردمی ظاهر شده اند و جوانان زيرسن ١٨  سال را برای همکاری با گروه داعش تشويق کرده اند.

ستار باشنده ديگر ولسوالى درزاب گفت که روز جمعه گذشته، دو زن و يک مرد فرانسوی که لباس های دراز سياه به تن داشتند، زمانی داخل مدرسه قريه سردره شدند که باشندگان اين قريه برای ادای نماز جمعه آمادگی مى گرفتند.

او افزود  که آنها هر کدام به نوبت به زبان فارسی شکسته در رابطه به گروه داعش تبليغات کردند و از مردم خواستند تا پسران شانرا برای جهاد به اين گروه معرفی کنند  و آنها در مورد دين اسلام نيز به مردم تبليغ کردند و خواستند تا مردم از اوامر آنها اطاعت نمايند و دين خود را ادا نمايند .

موصوف  ادعا کرد که در حال حاضر، حداقل سه صد تن از نوجوانان زير سن ١٨ سال، در قريه سردره ولسوالی درزاب، زير آموزش نظامی استادان خارجی قرار دارند و داعش مى خواهد آنها را برای جنگ با نيرو های دولتی آماده سازد .

باز محمد  داور سرپرست ولسوالی درزاب گفت که  دو تن از زنان و يک مرد فرانسوی، با برخی از استادان اوزبيکستانی، بار ها در مجامع مردمی ديده شده اند، که برای داعش در قرا و قصبات اين ولسوالی سرباز گيری دارند .

وی تصريح کرد: "ما جريان حضور اين افراد را به مقامات مسوول گزارش داده ايم."

داور افزود که داعشيان برای جنگ با نيرو های امنيتی آمادگی مى گيرند و اين مساله مى تواند به مثابه خطر جديدی محسوب گردد و اگر جلو اين افراد گرفته نشود، اين مساله مى تواند در وخامت اوضاع امنيتی در اين ولسوالی تاثيرگذاری منفی داشته باشد.

در اين حال، امين الله ولسوال قوش تپه گفت که گروه داعش  در قسمت اعظم اين ولسوالی مستقراند .

او نيز افزود که در ولسوالی قوش تپه بين افراد اين گروه؛ شماری از افراد سودانی, قزاقستانی, چيچنی, پاکستانی و اوزبيکستانی ديده شده اند که جنگ را اداره و کنترول مى نموده اند و بيشتر خارجی ها در بخش تعليمات نظامی اشتغال دارند و سربازان داعشی را آموزش نظامی مى دهند و برای جنگ آماده مى سازند .

به گفته ولسوال قوش تپه، با آنکه گروه  طالبان, ولسوالی های درزاب و قوش تپه را ترک گفته و از منطقه رفته اند؛ اما امروز منسوبين نيروهای کشفی اطلاع دادند که برخی از گروپ های طالبان، دوباره وارد ساحات چکانه ولسوالی درزاب شده و مى خواهند فعاليت شانرا بر ضد گروه داعش در ولسوالی قوش تپه و درزاب از سر گيرند.

مل پاسوال فقير محمد جوزجانی  قوماندان امنيه ولايت جوزجان گفت که با درنظرداشت مشکلات امنيتی در ولسوالی قوش تپه و درزاب، قرار است تا يک عمليات در هردو ولسوالی بر ضد گروه داعش راه اندازی گردد .

وی برای آغاز عمليات, تاريخ مشخصی را ذکر نکرد؛ اما  اضافه نمود: "طرح های لازمه از طرف منسوبين نيرو های امنيتی برای چگونگی تطبيق اين عمليات داده شده و ما در انتظار اقدامات عملی از جانب مقامات ذيصلاح استيم."

جوزجانی درمورد حضور خارجى ها در صف گروه داعش چيزى نگفت؛ اما افزودکه  به زودی اين پروگرام عملياتی، مورد تطبيق قرار مى گيرد و هردو ولسوالی از وجود داعشيان پاکسازى خواهد شد .

ولسوالی های درزاب و قوش تپه ولايت جوزجان، از شمار ولسوالی های نا امن اين ولايت محسوب مى گردد که قسمت اعظم هردو ولسوالی، زير کنترول گروه داعش قرار دارد.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement